ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С при "ЛЪВ - 97" ООД

Номер на сертификата:
4-ОКС

Отрасъл:
Електро безопасност

Валиден:
от 16.07.2004 г. до 31.12.2016 г.

"Лъв-97" ООД - Орган за контрол

Управление и офис:

Благоевград

бул. Пейо Яворов 90

тел/факс: 073 / 885 680

моб. тел.: 0899 95 35 05

е-mail: Luv_97@abv.bg